به‌مناسب دهه فجر بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیانی که در سامانه ثبت‌نام نکرده اند یا صورت‌حساب الکترونیکی ارسال نکردند از سوی سازمان مالیاتی صادر گردید.

در این گفتار مروری داشتیم بر تاریخچه خزانه. انواع خزانه داری را گفتیم  و به خزانه داری در حسابداری پرداختیم.

با توجه به تصمیم شورای عالی کار، حداقل میزان حقوق و مزایا کارگران در سال جدید (1401) 57.4 درصد افزایش یافته است.

جدیدترین رویدادهای سیپا

بخشودگی جرایم مالیاتی

اخبار

به‌مناسب دهه فجر بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیانی که در سامانه ثبت‌نام نکرده اند یا صورت‌حساب الکترونیکی ارسال نکردند از سوی سازمان مالیاتی صادر گردید.

رویداد, اخبار, حسابداری و حسابرسی

در این گفتار مروری داشتیم بر تاریخچه خزانه. انواع خزانه داری را گفتیم  و به خزانه داری در حسابداری پرداختیم.

اخبار

با توجه به تصمیم شورای عالی کار، حداقل میزان حقوق و مزایا کارگران در سال جدید (1401) 57.4 درصد افزایش یافته است.

دسته‌بندی

پربازدیدترین خبرها