قوانین و بخشنامه‌ها مقالات
دستورالعمل ارسال صورت حساب فروش و‌ قوانین صدور صورت حساب فروش
قوانین و بخشنامه‌ها مقالات

دستورالعمل ارسال صورت حساب فروش و‌ قوانین صدور صورت حساب فروش

طبق قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باید نسبت به ارسال صورت حساب فروش خود در سامانه مودیان اقدام کنند. این قانون از ابتدای...
قوانین و بخشنامه‌ها مالی و مالیاتی مقالات
جدول مالیات حقوق 1402
قوانین و بخشنامه‌ها مالی و مالیاتی مقالات

جدول مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن در سال 1402

طبق قانون مالیات‌ها، کارفرما موظف است در هر ماه، پس از انجام محاسبات حقوق و مزایای پرسنل خود، لیست مالیات حقوق پرسنل را تهیه کرده و این لیست را...
قوانین و بخشنامه‌ها مقالات نرم افزارهای حسابداری
آیا امکان ضرر در سامانه مؤدیان وجود دارد؟
قوانین و بخشنامه‌ها مقالات نرم افزارهای حسابداری

آیا امکان ضرر در سامانه مؤدیان وجود دارد؟

استفاده از این سامانه برای ثبت اطلاعات مالیاتی، یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پیشگیری از بروز تخلفات است.