جزئیات مالیات پیمانکاری ۱۴۰۲

مالیات پیمانکاری ۱۴۰۲

قرارداد پیمانکاری یک نوع قرارداد است که در آن کارفرما، انجام کارهای خاص را به یک شخص یا شرکت واگذار می‌کند. این شخص یا شرکت، به‌عنوان پیمانکار شناخته می‌شود و مبلغ معین و مدت زمان مشخصی را برای انجام کار دریافت می‌کند. معمولاً قرارداد پیمانکاری شامل انجام پروژه‌های ساختمانی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و… می‌شود. محاسبه مالیات در قرارداد پیمانکاری یکی از موضوعات مهمی است که برای پیمانکاران و کارفرمایان از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم آگاهی از قوانین مالیاتی می‌تواند به مشکلاتی در آینده منجر شود. بنابراین، آشنایی با شیوه محاسبه مالیات در قراردادهای پیمانکاری امری ضروری است.

در این مقاله، قصد داریم به شما درک بهتری از مالیات پیمانکاری ۱۴۰۲ در قراردادهای پیمانکاری بدهیم و به شما کمک کنیم تا اطلاعات لازم را در زمینه مالیات تکلیفی پیمانکاری و مالیات قرارداد پیمانکاری کسب کنید.

مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری، نوعی مالیات است که شرکت‌ها و افرادی که قراردادهای پیمانکاری را انجام می‌دهند، باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این مالیات بسته به نوع قرارداد و میزان درآمد پیمانکار، متفاوت است. در مالیات تکلیفی پیمانکاری، کارفرما قبل از پرداخت دستمزد پیمانکار، درصدی از مبلغ کل دستمزد پیمانکار را تحت ‌عنوان مالیات به دارایی پرداخت می‌نماید. دو نوع اصلی مالیات پیمانکاری عبارتند از:

– مالیات مقطوع پیمانکاری:

این مالیات از مبلغ قرارداد کسر می‌شود و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد. نرخ این مالیات برای شرکت‌های فعال در حوزه‌های ساختمانی، حمل و نقل، نقشه‌کشی، تأسیسات فنی، نظارت و محاسبات فنی، ۵/۵ درصد است. درضمن به مالیات مقطوع پیمانکاری، مالیات تکلیفی پیمانکاری نیز گفته می‌شود. افراد زیر موظف به پرداخت این نوع مالیات قرارداد پیمانکاری هستند.

  • مؤسسات عام‌المنفعه مستقل
  • کارفرمایان
  • شهرداری‌ها
  • شرکت‌ها
  • سازمان‌های دولتی

– مالیات بر درآمد پیمانکاری:

 این مالیات براساس سود و درآمد حاصل از قرارداد محاسبه می‌شود. نرخ این مالیات برای شرکت‌های پیمانکاری، ۲/۵ درصد است.

شرکت‌های پیمانکاری سهامی و غیرسهامی باید مالیات‌ بر درآمد پیمانکاری پرداخت کنند. درآمد پیمانکار در این مالیات قراردادهای پیمانکاری محاسبه می‌گردد. درآمد پیمانکاران را با روش‌های زیر می‌توان مشخص کرد.

  • بررسی دفاتر مالی پیمانکار
  • تشخیص علی‌الرأس یا مودی مالیاتی براساس شواهد و مدراک
  • حساب مالیاتی پیمانکار
  • اسناد مالیات مقطوع پیمانکاری پرداختی توسط کارفرما
  • درآمدهای مشمول مالیات که در پایان سال مالی در دفتر ثبت می‌گردند.

برای محاسبه دقیق مالیات پیمانکاری، باید نوع قرارداد، مبلغ قرارداد، هزینه‌های اجرایی، اداری و بیمه، معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفت.

مالیات پیمانکاری ۱۴۰۲چطور محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه مالیات قرارداد پیمانکاری، باید ابتدا نوع قرارداد و مبلغ آن را مشخص کنید. سپس باید هزینه‌های اجرایی، اداری و بیمه را از مبلغ قرارداد کسر کنید تا سود خالص پیمانکاری را بدست آورید. بعد از آن باید معافیت‌های مالیاتی را از سود خالص کسر کنید تا مبلغ مشمول مالیات را محاسبه کنید. درنهایت نرخ مالیات مقطوع یا مالیات بر درآمد را بر مبلغ مشمول مالیات ضرب کنید تا مبلغ مالیات قرارداد پیمانکاری را به دست آورید.

برای مثال، فرض کنید شما یک شرکت پیمانکاری ساختمانی هستید و یک قرارداد پیمانکاری با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دارید. هزینه‌های اجرایی، اداری و بیمه شما ۲۰ میلیون تومان است. شما معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان دارید. نرخ مالیات مقطوع شما ۵/۵ درصد است. در این صورت محاسبه مالیات قرارداد پیمانکاری به شکل زیر خواهد بود:

سود خالص پیمانکاری = مبلغ قرارداد – هزینه‌ها = ۱۰۰ – ۲۰ = ۸۰ میلیون تومان

مبلغ مشمول مالیات = سود خالص پیمانکاری – معافیت‌ها = ۸۰ – ۱۰ = ۷۰ میلیون تومان

مالیات قرارداد پیمانکاری = مبلغ مشمول مالیات × نرخ مالیات مقطوع = ۷۰ × ۰/۰۵۵ = ۳/۸۵ میلیون تومان

بنابراین مالیات قرارداد پیمانکاری شما ۳/۸۵ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ را باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید.

مالیات تکلیفی پیمانکاری

معافیت مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری

معافیت مالیاتی یک تشویق برای مشمولان مالیاتی در موارد خاص محسوب می‌شود:

1- باتوجه به تبصره یک ماده 107 قانون مالیات مستقیم:

پیمانکاری که بخشی از قرارداد را برای خرید لوازم و تجهیزات صرف کند، می‌تواند از پرداخت مالیات معاف شود، شرط این موضوع این است که مبالغ لوازم و تجهیزات جداگانه از سایر اقلام قرارداد ذکر شده باشد.

اگر خرید داخلی باشد، حداکثر تا مبلغ صورت‌حساب خرید معاف می‌شود. اگر خرید خارجی باشد، تا جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و دیگر پرداخت‌های قانونی درج شده در پروانه سبز گمرکی از پرداخت معاف می‌شود.

2- پیمانکار ایرانی به‌عنوان پیمانکار دست‌دوم که قسمتی یا همه قرارداد پیمانکار خارجی به وی واگذار شده، معادل تجهیزاتی که در قرارداد اول ذکر شده خریداری کند و با رعایت تبصره یک ماده 107 از پیمانکار دست‌اول دریافت کند، از مالیات‌بردرآمد معاف می‌شود.

اصلاحات مالیات قرارداد پیمانکاری

مالیات قراردادهای پیمانکاری در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است. پس از اصلاحات قانون مالیات مستقیم در سال 1395، پیمانکار و شرکت پیمانکاری دیگر لازم به پرداخت 3% مالیات تکلیفی نیستند؛ درنتیجه حقوق‌بگیران به‌جای پیمانکار، مالیات قرارداد حق‌الزحمه‌ای را می‌پردازند.

تا 31 تیر 1394، مالیات قراردادهای پیمانکاری طبق ماده 104 مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 تعیین شد. براساس این ماده کارفرمایان موظف بودند از تمام صورت‌وضعیت‌ها 5% کم کنند و به سازمان مالیات پرداخت کنند. اما با اصلاحات قانون مالیات ماده 104 حذف شد. به منظور افزایش شفافیت در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد یک سیستم یکپارچه برای اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی و ثبت دارایی‌ها و اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کرده است.

پس از اعلام اصلاحات جدید پیمانکاران ملزم‌ هستند در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند و برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.

مالیات قرارداد پیمانکاری

سخن پایانی سیپا مالیات پیمانکاری

در این مقاله، به بررسی انواع مالیات قرارداد پیمانکاری پرداختیم. مطالعه این مقاله می‌تواند به پیمانکاران و کارفرمایان کمک کند تا از قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به این نوع قراردادها آگاه شوند و از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. در نهایت، باید تأکید کنیم که مالیات پیمانکاری یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد. بنابراین، پرداخت به‌موقع و صحیح این مالیات تکلیفی پیمانکاری، وظیفه قانونی پیمانکاران و کارفرمایان است. تیم مشاوره و خدمات سیپا درصورت بروز هرگونه مشکلی در کنار شماست.

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دسته‌بندی
مقالات مرتبط
اشخاص حقیقی در سه دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند که هر یک از آن‌ها فرم‌های اظهارنامه مالیاتی خاص به خود دارند.
افراد حقیقی و حقوقی باید مالیات پرداخت کنند؛ برخی از اشخاص مشمول پرداخت مالیات تکلیفی و ارسال اظهارنامه مالیات تکلیفی پیمانکاری به اداره مالیات هستند.
افزایش درآمد دولت و تأمین هزینه‌های عمومی، از جمله دلایلی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. نحوه پرداخت مالیات ارزش افزوده و تاریخ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را آموزش می‌دهیم.
اشخاص حقیقی در سه دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند که هر یک از آن‌ها فرم‌های اظهارنامه مالیاتی خاص به خود دارند.
افراد حقیقی و حقوقی باید مالیات پرداخت کنند؛ برخی از اشخاص مشمول پرداخت مالیات تکلیفی و ارسال اظهارنامه مالیات تکلیفی پیمانکاری به اداره مالیات هستند.

برای دیدن مقالات بیشتر کلیک کنید