صورت مالی شرکت سهامی عام منتهی به 1402

صورت مالی شرکت سهامی عام منتهی به 1402

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در راستای بهبود افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های تولیدی (شرکت سهامی عام نمونه صورت های مالی منتهی به 1402) ، سازمان حسابرس به منظور تامین نیازهای اطلاعات سرمایه گذاران و سایر ذینفعان، صورت های مالی نمونه برای شرکت های تولیدی را بازنگری نموده و سعی کرده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعاات مورد نیاز کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به نکات زیر جلب می نماید:

  1. این صورت های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است.
  2. در تهیه صورت های مالی نمونه، بر افشای کافی و مناسب اطلاعات در شرایط عموم و کل تاکید شده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاج در اقالام در صورت هاى مالى اساسی نمونه و یادداشت هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد با اهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلزم افشا نیز باید حساب مورد از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.
  3. در برخی شرکت ها ممکن است سرفصل های وجود داشته باشد که در این صورت‌های مالی نمونه پیش بینی نشده است. در چنین شرایط، سرفصل های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورت‌های مالی اضافه شود.
  4. استفاده از عنوان «سایر» در یادداشت‌های توضیح نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.
  5. به منظور ارائه منصفانه صورت‌های مالی شارکت ملزم است، در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درج استفاده کنندگان صورت‌های مالی از تاثیر معاملات خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطلاعات بیشتری را افشا کند.
  6. در مواردی که مدیریت در ارزیابی های خاود، از ابهامات با اهمیات در ارتباط با رویدادها و شارایط آگاه می‌شود که می‌تواند نسبت به توانایی شرکت نسبت به ادامه فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند، شارکت باید این ابهام را افشا کند.

همچنین عطف تمام اقلام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیح به بندهای مربوط در استانداردهای حسابداری است.

دانلود صورت مالی شرکت سهامی عام نمونه 1401

ادامه نکات و مفروضات، پیوست‌ها و اجزای تشکیل دهنده در فایل PDF شرکت سهامی عام نمونه صورت‌های مالی منتهی به 1402 در دسترس می‌باشد.
برای دانلود صورت مالی نمونه 1401 از لینک زیر استفاده کنید.

[elfsight_file_embed id=”6″]

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دسته‌بندی
مقالات مرتبط
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارای 6 فصل و ۲۹ ماده است که به ترتیب عبارتند از: تعاریف، تکالیف اشخاص مشمول و ...
سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی که خریدوفروش می‌کنند، باید صورت معاملات را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. مهلت ارسال معاملات فصلی ماکزیمم تا یک ماه بعد از انجام معامله است.
طبق قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باید نسبت به ارسال صورت حساب فروش خود در سامانه مودیان اقدام کنند. این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ اجرای شد.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارای 6 فصل و ۲۹ ماده است که به ترتیب عبارتند از: تعاریف، تکالیف اشخاص مشمول و ...
سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی که خریدوفروش می‌کنند، باید صورت معاملات را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. مهلت ارسال معاملات فصلی ماکزیمم تا یک ماه بعد از انجام معامله است.

برای دیدن مقالات بیشتر کلیک کنید