شرایط و مدارک اعتراض به مالیات قطعی

مالیات قطعی

یکی از راه‌های درآمد دولت، مالیات است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از افراد اخذ می‌گردد. در مالیات مستقیم مودی حق اعتراض به مالیات قطعی را دارد. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، افراد مشمول باید اظهارنامه مالیاتی را حداکثر تا ۴ ماه پس از اتمام سال مالی به اداره امور مالیاتی ارائه دهند. همچنین این اداره تا حدود یک سال بعد از اتمام مهلت ارسال اظهارنامه‌ها، برگه تشخیص مالیات را به مودی ارائه می‌کند. اشخاص معترض می‌بایست با نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات آشنا باشند زیرا اعتراض به برگه مالیاتی مزبور اصول و قوانینی دارد. چنانچه این اصول رعایت نشود و یا فرم اعتراض به مالیات قطعی در موعد مقرر ارسال نشود اعتراض بی‌اثر خواهد شد.

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

برگه‌ای که اداره مالیات، نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را در آن اعلام می‌کند، برگ تشخیص مالیاتی است. مودی براساس قانون مودیان باید در مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه خود را به اداره مالیات ارسال نماید. اداره امور مالیاتی نیز ظرف مدت یک سال بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی، آن را بررسی کرده و ظرف سه ماه پس از اتمام مهلت، برگ تشخیص مالیات را صادر می‌کند.

در حقیقت برگ ارزیابی مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی انفرادی یا برگ تشخیص یا برگ ارزیابی عمومی مالیاتی، نتیجه بررسی اداره مالیات در راستای مالیات مودی است که برای هر نوع مالیات، جداگانه صادر می‌شود.

اعتراض به مالیات قطعی

انواع برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات در انواع متنوعی صادر می‌شود و به‌طور مختصر آن‌ها را شرح می‌دهیم. انواع برگ تشخیص مالیات عبارتند از:

1-برگ تشخیص مالیات حقوق

 اگر کسی مسئولیت پرداخت مالیات حقوق را بر عهده دارد، در زمان معین مالیاتش را پرداخت نکند و یا کمتر از مقدار مقرر بپردازد، اداره مالیات برای وی برگ تشخیص مالیات حقوق صادر می‌نماید و به این ترتیب مبلغ مالیات و جریمه آن را دریافت خواهد کرد.

2-برگ تشخیص مالیات تکلیفی

 اگر اعتراضی نباشد، برگ تشخیص مالیات تکلیفی صادر می‌شود. چنانچه پرداخت‌کننده مالیات به مبلغ اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف 30 روز اعتراض کتبی خود را به اداره مالیات اعلام کند. اگر او در مهلت قانونی به برگ تشخیص اعتراض نکند، برگ تشخیص وی قطعی می‌گردد.

3-برگ تشخیص مالیات عملکرد

اگر پس از مقایسه میزان درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه و صورت معاملات فصلی مغایرتی وجود داشته باشد، این برگ صادر می‌گردد.

مشاهده برگ قطعی مالیات از طریق سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی امکان‌پذیر است. مودیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات خود در این سامانه برگ تشخیص مالیات خود را مشاهده کنند و بعد از بررسی، اگر قصد اعتراض به مالیات قطعی خود را داشتند، از طریق همین سامانه می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

با پرداخت مالیات در زمان مشخص‌شده می‌توانید از ۴۰٪ بخشودگی جرائم مالیاتی بهره‌مند شوید. درصورت عدم پرداخت در زمان تعیین‌شده، واحد وصول اجرا از راه‌های قانونی مختلف، مالیات را دریافت می‌کند.

فرم اعتراض به مالیات قطعی

ویژگی‌های فرم اعتراض به مالیات قطعی

استانداردهای برگ تشخیص مالیاتی برای همه مودیان کم‌وبیش شناخته‌شده است. چهار مورد از اصلی‌ترین قسمت‌های برگ تشخیص مالیات که توجه و دقت به آن اهمیت زیادی دارد را در ادامه مطرح می‌کنیم.‌

  • هر برگ یک شماره تشخیص دارد و ممیز مالیاتی با وارد کردن شماره، به اطلاعات پرونده مودی دسترسی پیدا می‌کند.
  • تاریخ مندرج در برگ تشخیص زمان صدور برگه را نشان می‌دهد. اهمیت تاریخ در این برگه نشان‌گر مهلت اعتراض به مالیات قطعی است.
  • در برگ تشخیص باید نام اداره دارایی و مشخصات آن شامل آدرس، تلفن و سایر جزیئات ثبت شده باشد.
  • مشخصات فردی و هویتی مودی، شماره اقتصادی و فعالیتش باید در برگ تشخیص باشد.

علاوه‌بر آنچه مطرح شد، سایر ویژگی‌های اعتراض به برگ قطعی مالیات به قرار ذیل می‌باشد:

ثبت اعتراض به برگ قطعی مالیات به‌شکل خلاصه و به دور از هرگونه توضیح اضافی.

استفاده از مشاوره و خدمات مشاوران باتجربه در زمینه اعتراض به مالیات قطعی.

برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات چه فرقی دارند؟

در ادامه مطالبی که در این مقاله در مورد آنها صحبت شد، لازم است تفاوت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات را هم بپردازیم.

برگ تشخیص مالیات:

برگ تشخیص شامل انواع مختلفی است مثل برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ تشخیص (مطالبه) مالیات تکلیفی.

برگ تشخیص مالیات زمانی صادر می‌شود که مودی توانایی پرداخت مالیات را داشته باشد. درصورتی‌که مودی نسبت به پرداخت برگ تشخیص مالیات تکلیفی و حقوق آن تا پیش از 30 روز اقدام کند، مشمول 80% بخشودگی جرائم می‌شود. اگر مودی به برگ تشخیص اعتراض داشته باشد، می‌تواند تا قبل از 30 روز اعتراض خود را ثبت کند.

برگ قطعی مالیات:

واحد خدمات مالیاتی برگ قطعی مالیات را زمانی صادر می‌کند که بعد از صادر شدن برگ تشخیص توسط اداره مالیات، مودی به میزان و نوع مالیات در تاریخ معلوم اعتراض ندارد. البته ممکن است این برگ حاوی مانده بدهی یا بدون بدهی از قبل باشد. اگر مودی نسبت به پرداخت این مبلغ کوتاهی کند، دایره وصول اجرا با ابزارهای قانونی، آن را وصول می‌کند. ولی خبر خوب اینکه اگر مودی در زمان معلوم مالیاتش بپردازد، شامل 40% تخفیف بخشودگی جرائم خواهد شد.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات

سوال مهمی پیش می‌آید، نحوه اعتراض مودی به مالیات تشخیصی چگونه است؟ و همچنین اعتراض به مالیات قطعی چگونه است؟

در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مودیان می‌توانند تا 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی مجدد کنند. مدیر مالیاتی پس از ثبت درخواست، دلایل و اسناد ارائه شده را بررسی و اگر دلایل کافی باشند، اعتراض را قبول می‌کند و اصلاحات لازم را انجام می‌دهد. اگر اعتراض رد شود، مودی می‌تواند پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد. درصورتی که اعتراض مودی در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، برگ تشخیص مالیات قطعی تلقی می‌شود.

اگر برگ تشخیص مالیات به‌درستی و به‌شرح مقررات ابلاغ شده باشد و مودی اقدامی نکند، حکم معترض به برگ تشخیص قرار می‌گیرد. در این حالت، اگر مودی اعتراض کند یا اگر پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود، تصمیم هیأت حل اختلاف قطعی و اجرایی خواهد بود.

اعتراض به برگ قطعی مالیات

هرگاه دلایل و اسناد ارائه‌شده منطبق با دلایل قانونی رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات نباشند، پرونده به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و تصمیم این هیأت اجرایی خواهد بود. مودی می‌تواند پس از دریافت رأی و به شرط تحویل وثیقه، در مورد رأی اعتراض کند. در مورد مالیات‌های قطعی و مالیات‌های غیرمستقیم از جانب وزیر اقتصاد و دارایی، پرونده به هیأت مشکل ارجاع می‌شود و رأی این هیأت قطعی و اجرایی خواهد بود.

مدارک هنگام اعتراض به برگ قطعی مالیات

مدارک لازم برای اعتراض به مالیات قطعی از قرار ذیل است:

  • کارت ملی شخص حقیقی و شکایت نامه
  • برگه شکایت‌نامه توسط نماینده شخص حقوقی همراه با مهرشرکت و تصویر روزنامه رسمی
  • تصویر وکالت‌نامه معتبر و فیش واریزی حق تمبر وکیل، زمانی‌که شخص حقیقی یا حقوقی وکیل دارد به همرات کارت ملی وکیل
  • تصویر رأی اداره مالیات که به آن اعتراض می‌شود. (زیرا تعیین‌کننده تاریخ صدور و مهلت اعتراض است)

اگر شرکت واخواهی منحل شده باشد باید تصویر حکم مدیر تصفیه که بیش از دوسال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد را ارائه کند و واخواهی توسط مأمورین مالیاتی انجام شود. مهر و امضای رییس امور مالیاتی در آن درج شده باشد.

نمومه برگه مالیات قطعی

خلاصه مطلب از نظر سیپا

امروزه مالیات یکی از درآمدهای دولت می‌باشد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص دریافت می‌کند. دعاوی مالیاتی دارای انواع مختلفی می‌باشد، از جمله این دعاوی اعتراض به مالیات قطعی است که این امر از سوی مودیان مالیاتی صورت می‌گیرد. اشخاص معترض می‌بایست با نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات آشنا باشند. زیرا در اعتراض به برگه مالیاتی مزبور باید اصول و مهلت رعایت شود و درغیراین‌صورت، باعث ردشدن اعتراض خواهد شد. اگر سؤالی درباره فرم اعتراض به مالیات قطعی دارید، در قسمت نظرات از همکاران ما در سیپا بپرسید.

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دسته‌بندی
مقالات مرتبط
بستن حساب‌ها جهت تعیین مانده نهایی حساب‌ها در انتهای دوره مالی است.  تهیه صورت‌های مالی و اطلاعات دقیق‌تر برای اعلام عملکرد وضعیت مالی شرکت است
اشخاص حقیقی در سه دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند که هر یک از آن‌ها فرم‌های اظهارنامه مالیاتی خاص به خود دارند.
افراد حقیقی و حقوقی باید مالیات پرداخت کنند؛ برخی از اشخاص مشمول پرداخت مالیات تکلیفی و ارسال اظهارنامه مالیات تکلیفی پیمانکاری به اداره مالیات هستند.
بستن حساب‌ها جهت تعیین مانده نهایی حساب‌ها در انتهای دوره مالی است.  تهیه صورت‌های مالی و اطلاعات دقیق‌تر برای اعلام عملکرد وضعیت مالی شرکت است
اشخاص حقیقی در سه دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند که هر یک از آن‌ها فرم‌های اظهارنامه مالیاتی خاص به خود دارند.

برای دیدن مقالات بیشتر کلیک کنید